Zona d’Aigües

ZONA DE NATACIÓ

A la zona de natació trobem la nostre piscina de 25 x 16 m. amb una profunditat variable d’entre 1,20 i 2,00 m., amb 8 carrils aptes per a la pràctica de la natació i de qualsevol activitat física al medi aquàtic. Amb grans finestrals, la llum natural és la característica principal d’aquest espai diàfan.

Característiques:

  • Dimensions: 25m. x 16m.
  • Profunditat: 1,20m. - 2,00m.
  • Carrils: 8 carrils

ZONA D'HIDROMASSATGE

A la zona d’ hidromassatges tenim una altre piscina de 10 x 4 m. i d’1 m de profunditat dotada de canons d’aigua verticals, cortines d’hidromassatge i dolls subaquàtics. A 34º C. de temperatura, està especialment indicada per a totes aquelles persones que pateixen reumatismes crònics i fatiga o estrès.

Característiques:

  • Dimensions: 10m x 4m
  • Profunditat: 1m
  • Temperatura: 34ºC